Leedn zuukt leedn veur Dialektkringe Salland & OostVeluwe

Geef de streektaal meer kans!!

Geacht lid van de Dialektkringe Salland en Oost-Veluwe,

As bestuur probre wie oonze Dialektkringe in stand te holln en ok nieje leedn te wrvm.
Deur de vergriezing en 't strvm van leedn lp ons leedntal trugge.
Daorumme wille wie met disse brief leedn benaodern en vraogn um een niej lid veur de kringe te wrvm.
As disse aktie slaagt zol ut mooi wn umme met name in Salland een wrkgroep op te richten.

Teunis van de Brink,

veurzitter SOV
Wilhelminalaan 37

Laot bliekn det de Streektaal, nog steeds de Taal van de Streek is!! Geeft 't Nedersaksisch 'n kaans!!


  Terug naar vorige pagina


  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

Ik slaope achteran