Schriefwedstried 2020 van Dialekt Wärkgroep Heerde/Waopmvelde saemp met Dialectkring Gemeente Epe!

Schrijfwedstrijd “Wat schrief ie daor?”

Het reglement voor deelname ziet er als volgt uit: De schrijfwedstrijd “Wat schrief ie daor?” staat open voor alle inwoners en oud inwoners van de gemeenten Heerde en Epe.
1. De inzending kan bestaan uit verhalen, gedichten of songteksten, mag maximaal 1000 woorden bevatten en mag niet eerder gepubliceerd zijn.
2. De inzending moet in één van de Nedersaksische dialecten te zijn geschreven en moet uit eigen werk bestaan, dus geen vertalingen e.d.
3. De inzending dient getypt te zijn op A.4 in12p formaat van het lettertype Times New Roman of Sans Seref.
4. De inzending mag niet ondertekend zijn.
5. De inzending dient, vergezeld van een gesloten enveloppe met daarin titel van het verhaal, naam, adres en geboortedatum, te worden toegezonden aan:
Ton van de Vosse, Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten.
Per e-mail: watschriefiedaor@hotmail.com Titel, naam en adres apart als bijlage meesturen.
6. De jury beoordeelt alleen maar anonieme inzendingen.
7. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal en onder één naam deelnemen.
8. De organisatie stelt een deskundige jury samen.
9. De sluitingsdatum is 28 februari 2020.
10. De deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van dit reglement.
11. Voor de winnaars worden prijzen beschikbaar gesteld.
12. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van inzendingen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
De prijsuitreiking vindt plaats; 2020 in Heerde en 2021 in Emst.
Nadere informatie verkrijgbaar bij:
Ton van de Vosse, Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten tel. 0578-631316
Fennie Dekker, Ds. Van Rhijnstraat 84, 8166 AN Emst tel. 0578-661678.
Informatie over het Reglement nodig?
Bellen met Jan van Leeuwen,tel.0578-693659 of
email: bjh.vanleeuwen@hetnet.nl  Terug naar vorige pagina


  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

Een advekaot geweetn