Bestuurlek SOV

Wie dut wat?

Tiedelek Veurzitter: Ank Meerdink
Tillefoon:0578-692131

Schriftbeheerder: Hetty Vorselman
Tilefoon:055-3123156 Mail: fredhet@kpnmail.nl

Geldbeheerder: Ed H. Lammers

Tillefoon:0570-592029

Alg. Lid Willemien Smeenke

Tillefoon: 026-4421069

Alg. Lid vacature tel

Verstuurn van de Moespot veur SOV:

Tonnie van de Vosse 0578-631316
  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

Aj met aapm speult, kriej vlooin