Schriefwedstried 2019 van Dialekt Wärkgroep Heerde/Waopmvelde saemp met Dialectkring Gemeente Epe!

Schrijfwedstrijd “Wat schrief ie daor?”

De Dialectwârkgroep Heerde/Waopmvelde organiseert in samenwerking met Dialectkring Gemeente Epe een schriefwedstried veur alle inwoners en old inwoners van de gemeentes Heerde en Epe.Het reglement voor deelname ziet er als volgt uit:


De schrijfwedstrijd “Wat schrief ie daor?” staat open voor alle inwoners en oud inwoners van de gemeenten Heerde en Epe.

1. De inzending kan bestaan uit verhalen, gedichten of songteksten, mag maximaal 1000 woorden bevatten en mag niet eerder gepubliceerd zijn.

2. De inzending moet in één van de Nedersaksische dialecten te zijn geschreven en moet uit eigen werk bestaan, dus geen vertalingen e.d.

3. De inzending dient getypt te zijn op A4 formaat.

4. De inzending mag niet ondertekend zijn maar voorzien van een pseudoniem.

5. De inzending dient vergezeld van een gesloten enveloppe met daarin:
de titel van het verhaal, naam, adres en geboortedatum van de schrijver, te worden toegezonden aan Ton van de Vosse,
Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten.

Of de inzending wordt verzonden via e-mail aan: watschriefiedaor@hotmail.com
In een aparte bijlage staan de titel, naam en adres en geboortedatum van de schrijver.

6. De jury beoordeelt alleen maar anonieme inzendingen.

7. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal en onder één naam deelnemen.

8. De organisatie stelt een deskundige jury samen.

9. De sluitingsdatum is 08 februari 2019.

10. De deelnemers verklaren door het meedoen, op de hoogte te zijn van dit reglement.

11. Voor de winnaars worden prijzen beschikbaar gesteld.

12. De organisatie stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele vermissing van inzendingen.

13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

14. De prijsuitreiking vindt plaats; het ene jaar in Heerde en het andere jaar in Emst.

Nadere informatie verkrijgbaar bij:
Ton van de Vosse, Papelandseweg 7, 8193 KH Vorchten tel. 0578-631316
en
Fennie Dekker, Ds. Van Rhijnstraat 84, 8166 AN Emst tel. 0578-661678

Reglementen verkrijgbaar bij:
Jan van Leeuwen, Andoornstraat 15, 8181 CH Heerde tel.0578-693659
of email: bjh.vanleeuwen@hetnet.nl


De prijsuitreiking vindt in 2019 plaats op Dinsdag 5 Maart 2019 in het het dorpshuis de Hezenbrink in Emst, Dominee van Rhijnstraat 69, 8166 AL Emst
Aanvang 19.00 uur  Terug naar vorige pagina


  Website
  woordnboek D -> NL
  woordnboek NL -> D

Wie 'm niet weet te reddn, is niet weerd dât e ârmoed lid